Krzemieniec, druga połowa lat 30-tych. Odpoczynek w parku Liceum Krzemienieckiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Własność Elizy Wójtowicz.