Krzemieniec, podczas I wojny światowej. Góra Czercza (z lewej) i góra Bony. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.