Krzemieniec, 1937 r. Nadleśniczy Jan Sokołowski z żoną Marią, córkami i gośćmi. Własność Grażyny Zawadzkiej, z d. Sokołowskiej.