Krzemieniec, 1933 r. Rodzina inż. leśnika Jana Sokołowskiego z przyjaciółmi na progu dworku. Własność Grażyny Zawadzkiej, z d. Sokołowskiej.