Krzemieńczanie – Bohdan Chęciński z żoną Wandą. Zdjęcie z lat 30-tych. Własność Hanny Sumary.