Krzemieńczanka Wanda z Żytomańskich Chęcińska, zdjęcie z 1898 r. Własność Hanny Sumary.