Krzemieniec, lata międzywojenne. Sobór ¶w. Mikołaja – dawny ko¶ciół oo. Franciszkanów, zbudowany w 1606 r., przekazany prawosławnym wiernym po kasacie zakonu w 1832 r. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.