Krzemieniec, 1991 r. Domy bliźniacze z XVII w. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.