Krzemieniec, podczas I wojny światowej. Fragment miasta. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.