Rodzeństwo Bronisława i Franciszek Szymańscy z Nowej Dąbrowy, koniec lat 30-tych. Własność Heleny Wujastyk.