Niedzielne popołudnie w Starej Dąbrowie, 1936 r. Stoi z lewej Anna Bednarkówna. Własność Heleny Wujastyk.