Stara Dąbrowa, kolonia w gminie Hołoby, lata 20-te. Uczniowie II oddziału Szkoły Powszechnej z nauczycielem Staszczakiem. Własność Heleny Wujastyk.