Horochów, 1937 r. Powitanie ks. biskupa Adolfa Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej - stoi w środku między starostą powiatowym i ks. Aleksandrem Puzyrewiczem (w sutannie). Ze zbiorów Janusza Korpaka.