Horochów, 1935 r. Budynek Gimnazjum tuż po zakończeniu budowy. Ze zbiorów Janusza Korpaka.