Horochów, jesień 1934 r. Budynek Gimnazjum Państwowego w budowie. Na placu budowy klasa II z nauczycielem. Trzeci od prawej Jerzy Korpak. Ze zbiorów Janusza Korpaka.