Horochów, 1934 r. Klasa IIA Szkoły Powszechnej. Siedzą nauczyciele, od lewej:
Stefan Kowalski, ks. prefekt Aleksander Iwanicki, Eugeniusz Korpak, NN, Perelmutter.
Ze zbiorów Janusza Korpaka.