Horochów, lata międzywojenne. Kurs kroju i szycia w Szkole Powszechnej.
Ze zbiorów Janusza Korpaka.