Horochów, 1931/1932 r. Koło Miłośników Przyrody w Szkole Powszechnej.
Wśród nauczycieli: W. Bielec, Deszczówna, Janina Kotońska, Marian Stadnik, Perelmutter.
Ze zbiorów Janusza Korpaka.