Horochów, 1931/1932 r. Część VII klasy Szkoły Powszechnej. Własność Janusza Korpaka.