Kisielin, 2002 r. Krzyż upamiętniający napad dokonany przez OUN-UPA na kościół w Kisielinie podczas Mszy św. 11 lipca 1943 r. Ze zbiorów Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu.