"Obrona w kościele kisielińskim przed UPA 11 lipca 1943 r." – obraz namalowany przez obrońcę śp. W.S. Dębskiego. Z prawej połączony z kościołem budynek plebanii, w którym schroniła się część parafian i w którym zaimprowizowano obronę. Stanowisko obrony W.S. Dębskiego znajdowało się w oknie, do którego upowcy przystawili drabinę. Kościół i budynek gospodarczy na prawo od plebani palą się. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków (dar śp. Włodzimierza S. Dębskiego).