Kisielin, 2002 r. Ruiny kościoła wypalonego podczas napadu bandy UPA 11 lipca 1943 r. i niszczonego po II wojnie światowej. Kościół wybudowo w dwudziestoleciu międzywojennym na miejscu poprzedniego, zniszczonego całkowicie podczas I wojny światowej. Ze zbiorów Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu.