Miejsca masowych grobów Polaków zamordowanych przez upowców w 1943 r. w miasteczku £okacze, wsi Doroginicze, wsi Zahorów Nowy (wszystkie w gminie Chorów). Szkic wykonany przez Wac³awa Zasadź. Ze zbiorów W., E. Siemaszków.