Jungówka, lata 30-te. Koło Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Jungówce-Serniczkach.
Własność Bożeny Jung-Chmielowskiej.