Horochów, 1926 r. Kurs modeli lotniczych w VII klasie Szkoły Powszechnej. Ze zbiorów Janusza Korpaka.