Jungówka, kolonia w gminie Kisielin, 1929 r. Koło Związku Młodzieży Wiejskiej
RP "Wici" Jungówka-Serniczki (Serniczki - sąsiednia kolonia, też w gminie Kisielin).
Własność Bożeny Jung-Chmielowskiej.