Beresteczko, 1938 r. Drewniane domy z podcieniami.
Fot. Franciszek M±czak. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.