Berestecka ulica w 1938 roku. Fot. Franciszek M±czak. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.