Beresteczko, miasteczko, siedziba gminy, 1938 r.
Kościół pw. Św. Trójcy wystawiony w latach 1711-1733, barokowy.
Obecnie w ruinie. Fot. Franciszek Mączak. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.