Horochów, przed 1939 r. Budynek Magistratu. Ze zbiorów Janusza Korpaka.