Horochów, styczeń 1938 r. Pomoc zimowa dzieciom i młodzieży Szkoły Powszechnej. Dzieci otrzymały ciepłą odzież wierzchnią. Po środku siedzą: starosta powiatowy z żoną i kierownik szkoły. Ze zbiorów Janusza Korpaka.