Horochów, 1938 r. Drużyna harcerska. Ze zbiorów Janusza Korpaka.