Horochów, miasto, 1925 r. Jasełka w Szkole Powszechnej. Ze zbiorów Janusza Korpaka.