Werba, maj 1939 r. Przed Zarządem Gminnym poborowi do Wojska Polskiego, Komisja Poborowa oraz pracownicy Zarządu. Własność Zbigniewa Wojcieszka.