Werba, 1935 r. Dworzec kolejowy wybudowany w latach 20. Własność Zbigniewa Wojcieszka.