Werba, 1935 r. Uroczystości żałobne w związku ze śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego. Własność Zbigniewa Wojcieszka.