Werba, masteczko i siedziba gminy, 1929 r. Przed Urzędem Gminy. W furmance: zastępca sekretarza Zarządu Gminnego Stefan Wojcieszek i Władysław Lipski ze wsi Rusinowe Beresteczko w gminie Boremel zamordowany przez Ukraińców w 1939 lub 1943 r. (według różnych wersji). Własność Zbigniewa Wojcieszka.