Kozin, miasteczko w gminie Krupiec, lata międzywojenne. Kościół oo. Dominikanów z 1776 r., rokokowy. Po kasacie klasztorów zamieniony na cerkiew w 1832 r., która została zniszczona przez wojska austriackie w 1915 r. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.