Krupiec, wieś gminna, przed r. 1939. Kościół empirowy z 1822 r. przerobiony na cerkiew w 1866 r. Na kamieniu siedzi Józef Mroczkiewicz. Drugi kościół drewniany z 1770 r., pozostający w rękach katolików, został w 1943 r. zniszczony przez UPA. Własność Magdaleny Matyjaszewskiej.