Radziwiłłów, 1998 r. Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny
z lat 1933-1934 fundacji Józefa Nagrodzkiego, właściciela majątku Siestratyn.
Obecnie cerkiew prawosławna. Fot. Leon Popek.