Radziwiłłów, 1998 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Zachowany kamień węgielny z 1938 r.
pod pomnik poświęcony powstańcom z 1863 r. Fot. Leon Popek.