Radziwiłłów, 1917 r. Budynek związku oficerskiego carskiej armii.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.