Dubno, przed I wojną światową. Urząd pocztowo-telegraficzny.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.