Młynów, 1933 r. VII klasa Szkoły Powszechnej. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą nauczyciele: Zalewska, Bersztiwko (narodowości żydowskiej), Dernożanka, kierownik szkoły Nowak z żoną, Purosiewicz, Łykowa. Własność Władysławy Rząd.