Dubno, przed I wojną światową. Gimnazjum żeńskie.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.