Dubno, 1935 r. Zdjęcie z okazji ukończenia Szkoły Podchorążych.
Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.