Dubno, 1935 r. Uroczystości żałobne w związku ze śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.