Drużyna kajakarek z Dubna na zlocie ZHP w Spale w 1935 r. Na przedzie Jadwiga Bonkowicz-Sittauer niesie proporzec Hufca dubieńskiego. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.