Dubno, 1934 r. Na dalszym planie zamek dubieński, postawiony w końcu XV w. przez hetmana ks. Konstantego I Ostrogskiego. Zniszczony po zamianie na koszary przez rząd rosyjski w końcu XIX w. i podczas I wojny światowej przez wojska austriackie. Na pierwszym planie przy kierownicy starosta dubieński Jerzy Bonkowicz-Sittauer. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.