Dubno, miasto, przed I wojną światową. Główna ulica.
Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.